ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานกำลังพลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างโยธททหารอากาศ
             
      ข้าราชการ    
ข่าวลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)
       
      พนักงานราชการ              
      ลูกจ้างประจำ                                                                    
      ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)              
      ข่าวรับสมัคร