0511141  
  เจ้ากรม ชย.ทอ.
พล.อ.ต.กีรติ ปิงเมือง
 
0511142   0511143

รองเจ้ากรม ชย.ทอ.
น.อ.เรวัต ทัตติยพงศ์

  เสธ.ชย.ทอ
น.อ.ธีรภาพ พูนผล