พลอากาศตรี กีรติ  ปิงเมือง  เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ
สังกัด กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๑๔๒ คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวาย
เป็นพระราชการกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

24

S 46620721

พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท บุญเรือง โรจน์ทอง หัวหน้าแผนกธุการ กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ณ วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธี ไว้อาลัยพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งมีต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต ในวันอาทิตย์ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 S 46432288

พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ บำเพ็ญกุศลและตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

S 44621834

ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย พระพุทธมหาจักรพรรดิศิลาโยธานิมิตรมงคล รวมทั้งพระวิษณุกรรม และพลังแห่งความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จงคุ้มครองดลบันดาลให้ พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ ขอให้มีกำลังใจกล้าแข็ง กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเผชิญและเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล และยังความสุขให้เกิดแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ๑๐ พ.ย.๖๓