S 45260802

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมด้วย ดร.พรรษมณฑ์ ศรีนวลนัด ภริยา เดินทางไปประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ พระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 S 11591712

S 11591706

S 11591714