S 15818759

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพระ “พระพุทธศาสดาประชานาถ” โดยมี พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 S 15818758

S 15818760

S 15818761