S 38207491

พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ,นาวาอากาศเอก โอภาส ใจเที่ยง รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศพร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒,๐๒๐ ต้น ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น บริเวณบ่อน้ำสำรองกองบิน ๒ ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

 S 38207492

S 38207494

S 38207495

S 38207496