S 43491349พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ คุณ ทัศนา ปิงเมือง ภริยา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสาแพะพนาราม (พระพุทธศิลาสาธุ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๙ น. ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๑๐

S 43491347S 43491348S 43491350S 43491351