64982กรมช่างโยธาทหารอากาศ โดยกองโรงงานกรมช่างโยธาทหารอากาศ ส่งมอบจำหล่อรอบแรกจำนวน 8 ชุด ให้กับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อ 28 ต.ค.63

233611233612233613