S 46620721

พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท บุญเรือง โรจน์ทอง หัวหน้าแผนกธุการ กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ณ วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธี ไว้อาลัยพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งมีต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต ในวันอาทิตย์ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 S 46620719

S 46620720

S 46620722

S 46620723

S 46620724

S 46620726

S 46620728

S 46620729