บังคับบัญชา
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
 com1
พล.อ.ต.สุรพล พุทธมนต์
จก.ชย.ทอ.
   

 

 

  com22

 

 

 com33
น.อ.(พ)เลอสรวง รอดเดช
รอง จก.ชย.ทอ.
น.อ.(พ)กีรติ ปิงเมือง
เสธ.ชย.ทอ.