การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 22 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2544)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) 
* ติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์

 http://www.nc.rtaf.mi.th/