พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด
จก.ชย.ทอ.

 

น.อ.(พ) กีรติ ปิงเมือง
รอง จก.ชย.ทอ.

น.อ.(พ) โอภาส ใจเที่ยง 
เสธ.ชย.ทอ.