501259

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ป้องกันความปลอดภัย ในกรณีที่การทำงานของไฟฟ้าเกิดความขัดข้อง โดยสามารถเปิด-ปิดวงจรโดยแบบไม่อัตโนมัติและสามารถเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ได้ ที่สำคัญยังสามารถปิดหรือต่อวงโคจรได้ทันที หลังแก้ปัญหาที่พบได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

เซอร์กิตเบรกเกอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. Miniature Circuit Breaker (MCBs) เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่มักใช้ติดตั้งร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย หรือแผงจ่ายไฟในห้องพักอาศัยทั่วไป ซึ่งเบรกเกอร์ชนิดนี้จะไม่สามารถปรับตั้งค่าการตัดวงจรไฟฟ้าได้ แต่อาศัยการปลดวงจรแบบ thermal และmagnetic เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรืออาคารที่มีกระแสไฟฟ้าที่ไม่เกิน 100Aมี 1-4 Pole โดยสามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าเฟส 1 เฟส 2 และเฟส 3 ส่วนที่นิยมใช้กันคือ Plug-on และ Din-rail

2. Resident Current Devices (RCDs) เป็นเบรกเกอร์ที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟรั่ว ไฟดูดและไฟช๊อต โดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งไว้ มีการติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิทและตู้ควบคุมไฟฟ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

Residual Current Circuit Breakers (RCCBs) เป็นแบบที่จะช่วยตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่วไหลเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ตัดการลัดวงจรของกระแสไฟได้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับเบรกเกอร์ขนาดเล็ก

Residual Current Circuit Breakers with Overload protection (RCBOs) เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันไฟดูดหรือไฟช๊อตพร้อมเบรกเกอร์ในตัว ด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยตัดไฟได้ในเวลาที่มีไฟรั่วหรือมีกระแสลัดวงจร

3. Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่มีขนาดใหญ่ เพราะมีคุณสมบัติที่ทนกระแสลัดวงจร และยังสามารถรองรับกระแสที่สูงกว่าเบรกเกอร์ลูกย่อยได้ โดยจะใช้ได้ตั้งแต่กระแสไฟ 100-2300A การเลือกใช้ MCBกับMCCB ต้องดูที่ค่าพิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ปลอดภัยของเบรกเกอร์ตัวนั้นๆ เป็นสำคัญ

4. Air Circuit Breaker (ACB) เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำโดยสามารถป้องกันสายเมน ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง มีลักษณะโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อให้รองรับกระแสไฟได้ โครงสร้างทำด้วยเหล็กซึ่งจะมีช่อง Arcing chamber มีการตรวจจับและวัดค่ากระแสไฟด้วยอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงถึง 6300A มีราคาแพง ถูกติดตั้งไว้ในตู้ MDA โดยมีทั้งที่ติดตั้งอยู่กับที่และแบบถอดออกได้ เป็นชนิดที่สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปได้ตามความต้องการ

การใช้เบรกเกอร์เซอร์กิต ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาคารหรือสถานที่ต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ควรจะเลือกเบรกเกอร์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลอีกด้วย อาคารหรือสถานที่นั้นๆ จึงจะมีความปลอดภัยจากกระแสไฟลัดวงจร ไฟดูด หรือไฟช๊อตได้

ที่มา/แหล่งข้อมูล http://www.flowtechworld.com                                                                                                                                      แผนกอนุรักษ์พลังงาน กองไฟฟ้า