1163

การเลือกสายไฟที่เหมาะสมจะช่วยให้การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลเสียตามมา แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย สายไฟที่ได้มาตรฐาน ตรงตามการใช้งานจะไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆ ลดการเกิดอันตรายให้น้อยลง ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้งานสายไฟ ควรทำความเข้าใจกับชนิดและการใช้งานให้ถูกต้องเสียก่อน

 

การแบ่งชนิดของสายไฟ

ประเภทของสายไฟ แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ สายไฟแรงดันต่ำ และสายไฟแรงดันสูง แต่หากเป็นสายไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือสายไฟตามบ้านเรือน คือสายไฟแรงดันต่ำ โดยจะต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 สายไฟชนิดนี้ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นขนาดที่ต่างกัน สามารถเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งานได้ดังนี้

1. สายไฟแบบไอวี (IV) – เป็นสายไฟแบบเส้นเดียว ลักษณะเป็นแกนเดี่ยว รับแรงดันไฟฟ้าได้ 300 โวลต์ ใช้ระบบการเดินสายแบบ 1 เฟส ซึ่งมีข้อห้ามว่าห้ามใช้กับระบบ 3 เฟส ที่มีแรงดันมากกว่า 380 โวลต์

2. สายไฟแบบวีเอเอฟ (VAF) – เป็นลักษณะของสายไฟที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 300 โวลต์ มีให้เลือกทั้งแบบสายเดี่ยวและสายคู่ ซึ่งจะมีส่วนของสายดินอยู่ด้วย นิยมใช้เดินตามแนวผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย แต่ห้ามใช้การเดินใต้ดินโดยตรง หากจำเป็นควรเดินผ่านท่อแล้วฝังดินอีกที เพื่อป้องกันคามเปียกชื้นที่จะสัมผัสกับสายไฟ

3. สายไฟแบบดับเบิลยู (THW) – เป็นลักษณะของสายไฟที่สามารถทนแรงดันได้ประมาณ 70 โวลต์ เน้นการใช้งานแบบสายเดี่ยว มักติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ภายในสายจะมีท่อทองแดงร้อยเป็นสายใหญ่ 1 แกน การเดินสายจะเดินแบบลอยตัวผ่านตัวยึดที่มาจากวัสดุฉนวน

4. สายไฟแบบเอ็นวายวาย (NYY) – ประเภทของสายไฟที่มีให้เลือกทั้งแบบชนิดแกนเดียวและหลายแกน หากเป็นแบบลายแกน จะถูกออกแบบมาให้เป็นสายที่มีความกลม รับแรงดันได้ที่ 750 โวลต์ นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากถูกออกแบบมาให้คงทน ใช้งานได้หลากหลายสถานที่ หากเป็นสายเดี่ยวจะมีเปลือกหุ้มเพิ่มขึ้นมาอีกชั้น เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง และป้องกันความเสียหาย ซึ่งสายไฟชนิดนี้ยังสามารถติดตั้งผ่านใต้ดินได้โดยไม่ต้องต่อท่อ เพราะมีเปลือกชั้นนอกที่พร้อมป้องกันความชื้นได้ดี

5. สายวีซีที (VCT) – ประเภทของสายไฟที่มีให้เลือกตั้งแต่ 1 แกนไปจนถึง 4 แกน ระดับความสามารถในการทนแรงดันอยู่ที่ 750 โวลต์ ส่วนของฉนวนและเปลือกด้านนอก ออกแบบมาให้เหมือนกับสายเอ็นวายวาย ส่วนความพิเศษที่น่าสนใจกว่าคือตำนพเป็นแบบทองแดงฝอยเส้นเล็ก นำมาร้อยรวมกันเป็นแกน มีความอ่อนตัว จึงรับกับสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย กันสั่นสะเทือนได้ดี ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับเครื่องจักร มีสายดินและสามารถฝังดินได้แบบไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าสายไฟถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลาย การใช้งานจึงต้องเลือกชนิดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ รวมไปถึงการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วย

                                                                                                                                 ที่มา/แหล่งข้อมูล http://www.flowtechworld.com                                                                                                                                แผนกอนุรักษ์พลังงาน กองไฟฟ้า