1. อย่าใส่แหล่งความร้อน(ลานคอนกรีต)ในบ้าน

7

ภายในบริเวณบ้านไม่ควรมีลานคอนกรีตในทิศทางรับแสงแดดจัด เช่น ทิศใต้และทิศตะวันตก เนื่องจากในเวลากลางวันคอนกรีตจะกลายเป็นมวลสารสะสมความร้อน (Thermal mass)
มีการสะสมความร้อนไว้ในเวลากลางวันในปริมาณมาก ด้วยคุณสมบัติการนำความร้อนของวัสดุและจะถ่ายเทความร้อนกลับสู่บ้านของท่านในเวลากลางคืน จึงทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านและตัวบ้านมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วย การจัดวางตำแหน่งพื้นคอนกรีตเพื่อเป็นที่จอดรถยนต์หรือชานหรือระเบียงที่ดีควรเลือกวางในทิศที่ไม่ถูกแสงแดดมาก เช่น ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและควรมีร่มเงาจากต้นไม้ช่วยลดปริมาณแสงแดด

วิธีที่ฉลาดคือใช้ให้น้อยลง 
เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
ในพื้นที่อากาศอบอุ่นและอากาศหนาวเครื่องทำความร้อนจะใช้พลังงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด  ดังนั้นสิ่งแรกและสำคัญที่สุดในมาตรการการประหยัดพลังงานคือการใช้วัสดุที่เหมาะสมในการทำฉนวนและการระบายอากาศโดยสามารถลดการใช้เครื่องทำความร้อนได้ถึง 1 ใน 3  (ประมาณ 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปีหรือ 1 ใน 10 (น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง /ตารางเมตร/ปีของพลังงานที่บ้านขนาดทั่วไปต้องใช้  เป็นที่น่าสังเกตว่าบ้านที่ใช้วัสดุทำฉนวนที่เหมาะสมจะใช้ความร้อนเพียง 1 ใน 3 เพื่อทำให้บ้านอุ่นและไม่ทำให้ค่าก่อสร้างแพงขึ้นเลย  การลงทุนเพิ่มกับวัสดุทำฉนวนการระบายอากาศและการติดตั้งแผ่นกระจกที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นสามารถชดเชยได้โดยเปลี่ยนระบบเครื่องทำความร้อนให้เล็กลงและถูกลง

3

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนควรเริ่มต้นกันตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานเพราะการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีหลักเกณฑ์ย่อมจะยังผลให้เกิดการประหยัดพลังงานและประหยัดเงินค่าไฟซึ่งวิธีการประเมินคุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อมีข้อแนะนำดังนี้

วิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน
วิธีประหยัดพลังงานแสนง่ายติดแอร์แล้วค่าไฟขึ้นเปิดแป๊บเดียวค่าไฟขึ้น (แต่เปิดทุกวันวันนี้มีวิธีง่ายๆในการใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรมการใช้แอร์

4

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับในปัจจุบันทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในภาคธุรกิจอื่นๆหากเรามาดูตัวเลขของค่าไฟในแต่ละเดือนคงจะเห็นได้ว่ามีมูลค่ามากมายเพียงใดแต่หากเรามีการใช้หลอดที่ประหยัดพลังงานแล้วเราจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะช่วยคุณลดการใช้พลังงานง่ายๆให้กับคุณ