IMG 1104

     พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ทอดกฐินร่วมกับข้าราชการของ ชย.ทอ. ที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61