1

      รอง จก.ชย.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะนำ น.ชั้นผู้ใหญ่ หน.นขต.ชย.ทอ. และ รอง หน.นขต.ชย.ทอ. เข้าอวยพรและรับพรจาก จก.ชย.ทอ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ชย.ทอ.