พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมช่างโยธาทหารอากาศ ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

slide0036 image029slide0036 image031slide0036 image033slide0036 image035slide0036 image037slide0036 image039slide0036 image041slide0036 image047slide0036 image043slide0036 image045slide0036 image047slide0036 image049

  1. จัดซื้อ จัดจ้าง
  2. สมัครงาน
  3. บันทึกการประชุม
  4. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
  5. ระบบงานภายใน

[19 มี.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

       [7 มี.ค.61] ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสถานที่ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมระบบดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[2 ก.พ.61] ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

                        

หน้านี้ใช้งานได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง  โปรด Login เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ 
น.ต.เอกลักษณ์ เอกฐิน 086-3129998 , 24476
 จ.ต.ชยา จิตต์ชื่น 095-4197213 , 24476