พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ปี (ประจำปี ๖๐) โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

slide0043 image060slide0043 image062slide0043 image064slide0043 image066slide0043 image068slide0043 image070slide0043 image070slide0043 image072slide0043 image074slide0043 image076slide0043 image078

  1. จัดซื้อ จัดจ้าง
  2. สมัครงาน
  3. บันทึกการประชุม
  4. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
  5. ระบบงานภายใน

[19 มี.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

       [7 มี.ค.61] ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสถานที่ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมระบบดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[2 ก.พ.61] ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

                        

หน้านี้ใช้งานได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง  โปรด Login เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ 
น.ต.เอกลักษณ์ เอกฐิน 086-3129998 , 24476
 จ.ต.ชยา จิตต์ชื่น 095-4197213 , 24476