พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๙ ปี (ประจำปี ๖๐) โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

slide0043 image060slide0043 image062slide0043 image064slide0043 image066slide0043 image068slide0043 image070slide0043 image070slide0043 image072slide0043 image074slide0043 image076slide0043 image078

Please Login

ระบบตรวจสอบและยืนยันผู้มีสิทธิใช้งาน ทอ.

ชื่อผู้ใช้งาน (Email ทอ. ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) :

รหัสผ่าน :

เข้าสู่ระบบ

ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ กำหนดให้ สอ.ทอ. มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงใช้งานระบบสารสนเทศ โดยให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ (Access Control Policy) รวมถึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้นั้น ศคพ.สอ.ทอ. จึงขอทดสอบการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานดังกล่าวเพื่อรวบรวมผลและสรุปเป็นรายงานผลการใช้งานต่อไป

กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

  • ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
  • ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
  • นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th

© โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

 
Your IP address is: 10.229.5.193
  1. จัดซื้อ จัดจ้าง
  2. สมัครงาน
  3. บันทึกการประชุม
  4. ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
  5. ระบบงานภายใน

[19 มี.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

       [7 มี.ค.61] ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสถานที่ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมระบบดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[2 ก.พ.61] ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

                        

หน้านี้ใช้งานได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง  โปรด Login เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ 
น.ต.เอกลักษณ์ เอกฐิน 086-3129998 , 24476
 จ.ต.ชยา จิตต์ชื่น 095-4197213 , 24476