รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ด้วย กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและ
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กดเพื่อดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร